Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Buurten op den Buiten

Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunt de Koning Boudewijnstichting, i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij, bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. 

Doe mee!

Eerst meer weten? Ontdek hier dé TOOLS om van jouw evenement een succes te maken.

Welke projecten?

Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en waarbij participatie van bewoners en ruimte voor ontmoeting centraal staat. De Stichting wil projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.

'Buurten op den Buiten' richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking.

Projecten om de leefomgeving te verbeteren

De (her)aanleg van publieke ruimtes zoals speelterreinen, groene ruimtes, ontmoetingsruimtes,...

Het aangenamer maken van leefomgeving: onderhoud klein erfgoed, landschapselementen,...

Projecten om het buurtgevoel te versterken

Het stimuleren van het gemeenschapsleven in de buurt of dorp: samen dingen doen in de vrije tijd, samen dingen doen voor de buurt of het dorp, …

De solidariteit tussen buurtbewoners bevorderen: onderlinge hulp, uitwisseling van diensten…

De contacten tussen (nieuwe en oude) bewoners bevorderen: buurt- of dorpskrant, website, buurtlokaal,...

Culturele projecten

Het opzetten van culturele activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuur-historische evenementen in buurten en/of dorpen, ...

Info en voorwaarden

  1. Voor wie?
  2. Je kandidaat stellen
  3. Je project publiceren
  1. Voor wie?
  2. Je kandidaat stellen
  3. Je project publiceren

Wat doet de Koning Boudewijnstichting?

De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor een betere samenleving en werkt rond thema's als armoede, erfgoed, gezondheid, ...

Ontdek de werking van de Koning Boudewijnstichting in dit filmpje.